Päästeameti e-teenuste keskkond

E-teenuste keskkonnas saab Päästeametile esitada enesekontrolli tuleohutusaruandeid ja operatiivkaarte.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne

 • Aruanne on töövahend hoone valdajale millega saab avastada tuleohutusnõuete rikkumisi oma ehitises ning ennetada seeläbi tulekahju tekkimist.
 • Aruanne tuleb koostada ehitise kohta, kus esineb kõrgendatud tulekahjuoht, viibib palju inimesi ja võib tekkida suur varaline kahju. Täpsed kriteeriumid on sätestatud siseministri määrusega ja leiab siit.
 • Aruanne esitatakse eelmise kalendriaasta kohta ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. märtsini.

Operatiivkaart

 • Operatiivkaardi eesmärk on anda õnnetuse korral päästemeeskonnale infot kiirete ja õigete otsuste langetamiseks päästetööde ettevalmistamiseks ja tegemiseks.
 • Operatiivkaart tuleb koostada
  • enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ehitistes
  • kümne- ja enamakorruselise hoone kohta
  • kultuuriväärtusliku hoone kohta
  • hoone kohta, milles hoitakse mälestisi
 • Operatiivkaardi koostab hoone omanik
 • Operatiivkaarti tuleb uuendada, kui sellel olevad andmed on muutunud